MR / Oudercommisie

Medezeggenschapsraad

Aan de school is krachtens de ‘Wet Medezeggenschap Onderwijs’ een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden, bestaande uit twee ouders en twee personeelsleden.

Bij de aftreding van één of beide ouderleden van de MR vindt verkiezing plaats – zo mogelijk – op de ouderavond. Tevoren wordt gevraagd wie zich daarvoor beschikbaar stelt en tevens maakt de MR een voordracht.

 

U kunt contact opnemen met de MR door te mailen naar mr@smdblangbroek.nl

Oudercommissie

Aan de school is een oudercommissie verbonden bestaande uit 8 ouders.

De oudercommissie onderhoudt contacten met het personeel en richt haar aandacht vooral op activiteiten voor de kinderen.

Groeien doen we samen!

School met de Bijbel

Kerkeland 55

3947 MV Langbroek

0343-561250

directeur@smdblangbroek.nl

© copyright 2022 by School met de Bijbel – Langbroek