Plusklas

Plusklas

Als school bieden wij sinds schooljaar 2023 – 2024 plusklasonderwijs aan.

Deze plusklas is bestemd voor de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8,

die iedere maandagmiddag van 13:10 – 15:15 uur bij elkaar komt.


In de plusklas wordt een gevarieerd programma aangeboden die met name bestaat uit vier onderdelen: Projectmatig werken, creatief denken, filosofie en leren leren. Hiervoor is gekozen om deze leerlingen andere vaardigheden aan te bieden dan gedaan wordt binnen de klassikale context, zodat het een verrijking

is op hun onderwijsaanbod.


Bij het projectmatig werken staat onderzoekend (leren) leren, het ontwikkelen van analytische, creatieve en praktische vaardigheden centraal. Ook willen we de leerlingen doormiddel van creatief denk opdrachten vaardigheden leren om te kunnen komen tot een effectieve oplossing van een probleem.

Hierbij valt te denken aan nieuwsgierigheid, volharding, vindingrijk, samenwerken en gedisciplineerd werken. Bij filosofie gaan we met de leerlingen in gesprek om eens een ander gesprek te voeren. Met elkaar na te denken over de diepere lagen. Om zo met hen na te denken wat belangrijk is in het leven en wat hun houding en standpunten hierin zijn. We laten leerlingen nadenken vanuit een open gesprek en zullen als leerkrachten bijsturen en zo nodig de Bijbelse lijn ernaast leggen.

In de alles worden vaardigheden verwerkt om de leerlingen te laten ‘leren leren’. Een cruciale vaardigheid voor een doorlopende ontwikkeling van deze leerlingen. 


In de plusklas werken we op basis van doelen, hiervoor gebruiken we de DVO (Doelen en Vaardigheden voor Ontwikkeling) doelen van het SLO. Dit zijn doelen die ontworpen zijn voor begaafde leerlingen om ze een stap verder te helpen in hun ontwikkeling. De in de DVO beschreven doelen laten op hoofdlijnen zien

waar het onderwijs aan begaafde leerlingen zich op zou moeten richten en

zijn geordend in drie domeinen:

leren leren

leren denken

leren (voor het) leven

Klik hierboven om het aanmeldformulier te openen.

Klik vervolgens op Bestand > Downloaden > Microsoft Word

Met deze optie kunt u het formulier digitaal invullen.

Groeien doen we samen!

School met de Bijbel

Kerkeland 55

3947 MV Langbroek

0343-561250

directeur@smdblangbroek.nl