Onze school

De geschiedenis

Alhoewel de schoolvereniging in 1916 werd opgericht, duurde het nog tot 1922 voor de School met de Bijbel in Langbroek werd geopend. 

Deze school stond aan de Brink.  

Ons oude schoolgebouw is in 1973 in gebruik genomen. Aanvankelijk was hierin de lagere school gehuisvest. De kleuterschool was hiervóór ondergebracht in het

“Rijnakkertje” aan de Margrietlaan. 

Na de invoering van de ‘Wet op het basisonderwijs’ zijn in 1987 het kleuter- en lager onderwijs geheel samengegaan als basisonderwijs. Sinds augustus 2015

krijgen de kinderen les in een compleet nieuw schoolgebouw aan de Kerkeland. Vanaf oktober 2020 hebben wij ook het nieuw aangebouwde deel van 2 klaslokalen in gebruik mogen nemen. Dit schoolgebouw voldoet helemaal aan de eisen van deze tijd en de nieuwste onderwijsinzichten.  

De hele geschiedenis van onze school is terug te lezen in het boek ‘Een tijd om te planten’ : De geschiedenis van de School met de Bijbel in Langbroek.

Motto

In onze collectieve ambitie verwoorden we onze stip op de horizon.

De collectieve ambitie beschrijft onze gezamenlijke kernwaarden.

Onze gezamenlijke kernwaarden zijn: respect, rentmeesterschap, verantwoordelijkheid en

verbinding/samen.


Dit hebben we verwoord in ons motto: Groeien doen we samen

Wij willen samen school zijn. Er is geen strijd, geen tweespalt en er zijn duidelijke lijnen en duidelijke afspraken. Op onze school respecteren we elkaar. Onze school is een school met een duidelijke christelijke identiteit. De Bijbel en de uitlegging ervan in de Drie Formulieren van Enigheid is onze grondslag. Daar vinden we elkaar. Alleen op die manier, met hulp van de Heere God, kunnen en mogen we groeien.

 

We mogen groeien in de omgang met elkaar, we mogen groeien in onze ontwikkeling, zowel op leergebied als sociaal emotioneel gebied. We mogen groeien in het leven met de Heere en, zo Hij het geeft, mogen we groeien in geloof. Het motto zegt dat we een startpunt hebben en dat we niet willen blijven stilstaan. Nog sterker uitgedrukt: we kunnen niet blijven stilstaan!

Missie/visie

Ons motto ‘groeien doen we samen’ geeft weer dat we een school zijn waar het leven met God en met de naaste centraal staat. Dat doen we in onze lessen, maar ook in ons gedrag. We willen de kinderen voorleven wat het

leven met de Heere betekent. Het motto ‘groeien doen we samen’ geeft ook weer hoe belangrijk onderwijs voor de kinderen is. Eén van de rechten van het kind is ‘recht op onderwijs’. Daar worden kinderen wijzer van; het geeft hen een toekomst. Wij geloven in goed en gedegen onderwijs voor elk kind en bieden passend onderwijs met oog voor kracht, talent, beperkingen en drijfveren. Daarvoor

geven we persoonlijke zorg en aandacht aan iedere leerling als individu en stimuleren we leerlingen om altijd nieuwsgierig te blijven. Ons onderwijs geven we vorm vanuit de volgende kernwaarden: respect, rentmeesterschap, verantwoordelijkheid en verbinding. Dit doen we vanuit de voorwaarden van samen leren, vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen en ruimte creëren.

Groeien doen we samen!

School met de Bijbel

Kerkeland 55

3947 MV Langbroek

0343-561250

directeur@smdblangbroek.nl